Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Duchowość i charyzmat

"Córki moje, duch Zgromadzenia to WYNAGRADZANIE" (ks. A. Celona)

Zgromadzenie bierze swoją nazwę od wynagradzania dokonywanego przez Jezusa Kapłana, który ofiaruje się Ojcu i realizuje plan zbawienia. Stąd też, każda z nas, powołana została do bycia „odbiciem i odtworzeniem tego oddania się, które Jezus uczynił Ojcu z samego siebie”. (ks. A. Celona)

Nasz cel jest taki sam jak cel Kościoła – realizować Dzieło Odkupienia Pana naszego Jezusa Chrystusa dokonane przez Jego Śmierć i Zmartwychwstanie dla zbawienia świata.

Wynagrodzenie jest specyfiką naszego życia i służby zbawieniu ludzi.

Zawiera ono trzy istotne elementy:

1) Ewangeliczną wizję świata, dziejów, społeczeństwa i człowieka.

Wizja ta zakłada znajomość i akceptację głoszonej przez Kościół Ewangelii oraz płynącą z niej świadomość, że źródłem kryzysu, jaki dotyka współczesnego człowieka, jest jego oddalenie się od Boga. Przeżywamy głęboko ten wielki dramat społeczny i jesteśmy przekonane, że zbawienie może przyjść przede wszystkim  przez zbliżenie się do Boga poprzez Dzieło Wynagrodzenia i Naprawy.

2) Świadectwo świadomego i pełnego miłości oddania sprawie zbawienia społeczności i każdego człowieka.

Nasza działalność jest inspirowana i wspomagana przez wewnętrzną gotowość pomagania ludziom w odnajdywaniu drogi pokoju z Bogiem oraz drogi prawdy, sprawiedliwości i  solidarności w życiu społecznym.

3) Niezastąpionym źródłem i sposobem naszego oddania i miłości dla dzieła zbawienia są:

  1. ustawiczna modlitwa, przede wszystkim adoracja eucharystyczna w ciągu dnia i nocy, wspólna i indywidualna,
  2. służba bliźnim przez wychowanie dzieci i młodzieży,
  3. współpraca w kościelnym apostolstwie: katechezie, liturgii, dobroczynności.

Wczuwając się w tajemnicę przebitego Serca Jezusa i Jego zbawczą misję realizujemy główne cele naszego charyzmatu, które Ojciec Założyciel określił w dwóch uzupełniających się wymiarach:  „wynagradzaniu zniewag” (wymiar duchowy) oraz „troski o zbawienie dusz” (wymiar apostolski). Tak jak Jezus nieustannie ofiaruje się Ojcu i oręduje za nami u Niego, tak my łączymy się z Chrystusem i ofiarujemy z Nim same siebie i cały świat, prosząc o wszystkie potrzebne łaski i o miłosierdzie. Łączymy się z Chrystusem w Jego hymnie uwielbienia, jaki składa Ojcu za dzieło stworzenia i odkupienia, dlatego też na naszym emblemacie widnieje napis: "Magnificate Dominum Mecum", tzn. "Uwielbiajcie ze mną Pana".

Tę drogę odbywamy w świecie i Kościele wpatrzone w Maryję, realizując ją w duchu miłości, rozumianej jako służba Bogu i braciom, oddania się wynagradzającego oraz wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.