Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Dusza kochająca Eucharystię

"… dawać się jak Chleb, który został nam dany… aby przemienić się w Niego." z listów ks. A. Celony

Jak sam mówi o sobie, otrzymał od Boga specjalne nabożeństwo dla Najświętszego Sakramentu, z którego zrodziła się duchowość wynagradzania. Zapragnął aby szczególny kult Eucharystii stał się fundamentem założonego przez niego Zgromadzenia. Chciał aby siostry i osoby świeckie adorowały Najświętszy Sakrament dniem i nocą. Sam stał się pierwszym adoratorem, spędzając długie godziny na kolanach z głową pochyloną i rękami rozłożonymi na znak krzyża przed Jezusem Eucharystycznym. Jego „Godziny Święte”, napisane i głoszone słownie, przenikał duch głębokiej miłości i czułości wobec Najświętszego Sakramentu.