Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Formacja

"Powołanie do wynagradzania jest łaską Pana. Zechciejcie zrozumieć wielkość daru i doprowadzić do wypełnienia się Bożych planów". (ks. A. Celona)

Formacja początkowa

formacja_poczatkowa_(2)[1].jpgMożna by ją określić słowami Ewangelii „A oni zaraz opuścili łódź ojca i poszli za Nim” (Mt 4,22). Jest to czas „przyglądania się”  i wstępnej weryfikacji wezwania Bożego oraz gotowości przyjęcia go. Trwa od 2 do 6 m-cy. Towarzyszy mu zasadnicze pytanie: „Wołałeś mnie Panie?”. Pomaga na nie odpowiedzieć doświadczenie życia wspólnotowego oraz pogłębienie życia duchowego poprzez życie sakramentalne i kierownictwo duchowe.

 

Postulat

postulat[1].jpg„Oto jestem. Przecież mnie wołałeś” (1 Sam 3,8). Postulat jest okresem przygotowania oraz formacji duchowej i ludzkiej, tak, by poprzez pogłębianie powołania otrzymanego przy chrzcie, modlitwę osobistą i wspólnotową oraz doświadczenie radości i trudów codzienności, osoba mogła dokonać wyboru wystarczająco wolnego i odpowiedzialnego do poświęcenia się służbie Bogu i bliźniemu. W naszym Zgromadzeniu trwa on od 6 m-cy do roku.

 

Nowicjat

nowicjat[1].jpgJest to okres „wyprowadzenia na pustynię”, kiedy to nowicjuszka bezpośrednio przygotowuje się do życia charyzmatem i duchowością wynagradzania. Jest to czas specyficznej inicjacji do życia zakonnego. Osoba ma wówczas możliwość poznania zasadniczych wymagań powołania i pozostania mu wierną poprzez formowanie się do praktyk rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Trwa on 2 lata i kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.

 

Juniorat

juniorat[1].jpgJuniorat jest czasem formacji, który obejmuje okres ślubów czasowych. "Jego celem jest pogłębienie i dopełnienie formacji duchowej, apostolskiej, zawodowej i technicznej" (NRŻ) i odpowiedzialne włączenie się w dzieła i w działalność Zgromadzenia, stosownie do uzdolnień, duchowości wynagradzającej i aktualnych wymagań. Cytując Założyciela, można by powiedzieć, że jest to czas "bezustannego ponawiania oddania się i ofiary, które uczyniło się w dniu profesji". Okres ten trwa 5 lat i może odbywać się w każdym domu naszego Zgromadzenia (łącznie z misjami zagranicznymi), w zależności od potrzeb.

 

Formacja stała

formacja_stala[1].jpg"Wierność naszej konsekracji i charyzmatowi wymaga ciągłej troski o odnawianie życia i coraz większego nawracania się do Chrystusa przy poważnym i stałym zaangażowaniu w formację, celem coraz bardziej świadomej i pełnej realizacji naszego powołania i misji w Kościele" (NRŻ). Stąd też rodzi się w nas potrzeba formacji permanentnej (przez całe życie). I każda z nas stara się pogłębiać w modlitwie, życiu sakramentalnym i w życiu siostrzanego zjednoczenia wartość konsekracji i wynagrodzenia, zgodnie z zachętą św. Pawła, abyśmy postępowały w sposób godny wezwania, jakim zostałyśmy powołane (por. Ef 4, 1).