Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Gorliwy kapłan

"My, kapłani Nowego Przymierza, winniśmy być drugim Jezusem, kapłanami i ofiarami tak jak On, aby kontynuować Jego zbawcze dzieło."    ze wspomnień ks. A. Celony

Wyświęcony na kapłana 21 grudnia 1895 r., od samego początku swej posługi był gorliwym duszpasterzem i głosicielem Słowa Bożego. Nie umknęło to uwadze lokalnych władz kościelnych, które za pośrednictwem biskupa Dominika Scopelliti powierzyły mu urząd Sekretarza biskupiego, kierownika duchowego w seminarium, penitencjarza katedralnego oraz kapelana szpitalnego. Po powrocie do Mesyny ks. Celona stał się kierownikiem duchowym w wielu Kościołach tego miasta oraz bliskim współpracownikiem św. Hannibala di Francia. Wiele obowiązków nie przeszkodziło jednak jego bogatemu życiu modlitwy i wiary, wręcz przeciwnie, powodowało, ze swym poświęceniem i gorliwością zapalał wiele dusz do miłości i jedności z Bogiem.  W 1934 r. został w niejasnych okolicznościach oddalony od założonego przez siebie Zgromadzenia, co przyniosło mu wiele cierpień i upokorzeń. Wszystkie jednak zniósł z właściwą sobie pokorą i duchem ofiary, żarliwością kapłana oddającego swoje życie na wyłączną służbę i chwałę Bożą, bezwzględnym posłuszeństwem władzom Kościoła i całkowitym zaparciem się siebie.