Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Historia Zgromadzenia

"Ziarno padło za żyzną ziemię…" (Ojciec Załozyciel)

Nasza historia zaczęła się  02 lutego 1918 r. w Mesynie (Sycylia) od pewnego włoskiego Kapłana, Antoniego Celony, który czytając "znaki czasów" (trzęsienie ziemi z 1908 r., które zniszczyło zupełnie Mesynę) odkrył potrzebę i ważność charyzmatu wynagradzania.

Wczuwając sie w tajemnice przebitego Serca Jezusa i w Jego zbawczą misję oraz będąc duszpasterzem mocno zaangażowanym w swoją służbę, czuł wewnętrzne przynaglenie, by dążyć do odnowy nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej człowieka.

Intuicja Ojca Założyciela rodziła się w klimacie przesłania z Paray le Monial i umocniona została objawieniami w Fatimie, gdzie Matka Boża wzywała do nawrócenia i wynagradzania.

Jako człowiek bardzo pokorny, zdawał sobie sprawę, że będzie potrzebował "wielu serc", które poniosą ideał życia poświęconego Bogu i drugiemu człowiekowi. Powołał więc do życia Zgromadzenie, którego głównym celem miało być prowadzenie społeczeństwa do zbawienia stosownie do wymagań chwili. Złączyła sie z nim w charyzmatycznej łasce Marianna Palermo, która w syntonii ducha i ideału, stała sie pierwszą Matką nowo rodzącej się rodziny zakonnej, przyswajając sobie w codziennym doświadczeniu duchowość zjednoczenia z Chrystusem w Jego misji wynagradzania. Początkowo siostry zamieszkały przy ul św. Sebastiana w Mesynie, gdzie 2 lutego 1918 r. pierwsze z nich złożyły śluby Panu. 2 lipca 1920 r. wspólnota przeniosła sie do nowego domu przy ul. Św. Urszuli, który od tej pory stał się naszym Domem Generalnym.

Uwierzytelnieniem prawdziwości otrzymanej przez ks. Celonę misji było ogłoszenie przez Piusa XI Encykliki „Miserentissimus Redemptor”, która stała się „wielką kartą” naszego Zgromadzenia.

Kolejną ważnym dla nas wydarzeniem była data 17 październik 1935 roku, kiedy to Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawach diecezjalnych przez ówczesnego biskupa Mesyny, Angelo Paino, by 10 maja 1941 roku otrzymać z rąk Papieża Piusa XII swoje „Decretum Laudis” – zatwierdzenie na prawie papieskim. 23 kwietnia 1951 r. ostatecznie zatwierdzono naszą Regułę Życia.