Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Myśli

Mamy nadzieję, że wybrany zbiór myśli i uczuć, które przy różnych okazjach podpowiadał swoim duchowym córkom ks. Antonino Celona, będzie dla Ciebie cennym źródłem rad, zdolnym rozbudzić w Tobie pełne miłości zwrócenie uwagi na Pana w małych i wielkich okolicznościach życia codziennego … zatem "weź i czytaj".

Eucharystia

Niechaj Jezus Eucharystia będzie centrum waszego życia, jedyną metą waszych ideałów, waszych westchnień. W Nim i z Nim oddajcie nieustanną chwałą Ojcu Niebieskiemu, pomóc Kościołowi, pomoc rodzinie ludzkiej, ulgę duszom czyścowym.

Poprzez Boski kontakt z Sercem Eucharystycznym niechaj zapali się i płonie twoje serce, przekształcając cię z dnia na dzień w takie Boskie płomienie miłości …

Niechaj twoje życie będzie niczym mała hostia, wieczna i doskonała żertwa dla Jego Boskiego Majestatu, a dla Jezusa, z Jezusem, w Jezusie, Hostii czystej i nieskalanej, ofiaruj na wzór głównej Służebnicy Pańskiej, cześć i uwielbienie, miłość i wynagrodzenie Sercu Eucharystycznemu, rozlewając po swych śladach zapach Jego niebieskich cnót.

Maryja

Żyj nieustannie złączona i ukryta przez Maryję z Jezusem w Bogu, a znajdziesz prawdziwe życie i prawdziwe szczęście.

Odmawiaj codziennie cały różaniec, tak zalecany przez Matkę Fatimską, w intencji biednych grzeszników.

Wynagradzanie

Potrzeba dusz, dusz, dusz wielkodusznych, które będą się poświęcać modlitwie i wynagradzaniu, aby zadośćuczynić sprawiedliwości Boga, zagniewanego grzechami świata. Bądź jedną z nich i zatroszcz się, by na szali Bożej sprawiedliwości znalazły się twoje osobiste ofiary wynagradzające.

Spalaj się doskonale w zjednoczeniu z Jezusem, ażeby twoja dusza była świątynią Bożą, a twoje serce – ołtarzem Pańskim, na którym masz składać swoją nieustanną ofiarę; ofiarę uwielbienia, dziękczynienia i prośby; ofiarę poświęcenia i żertwy; ofiarę nieustannego składania się w ofierze dla Boskiego Baranka.

Swoim cierpieniem Jezus przebóstwił nasze cierpienie. I chociaż nie przystało Jego ludzkiej naturze cierpieć niedoskonałości, to jednak chce cierpieć w nas i z nami, kiedy jesteśmy chorzy. Ta Boża myśl niech cię umocni i pocieszy także dlatego, że cierpiąc człowiek staje się bardziej podobnym do Jezusa i droższym Mu, a umiejąc cierpieć w jedności z Jezusem można praktykować skuteczniejsze i uzdrawiające apostolstwo na rzecz zbawienia dusz.

Niechaj twoja rozmowa będzie z Jezusem w górze, a tak skupiona i zjednoczona z Nim spędzaj swój czas święcie, oddając nieustanną chwałę Panu i wynagradzając wszystkie zniewagi, jakie czyni się Boskiemu Majestatowi.

Powołanie

Jeżeli chcesz żyć w pogodzie ducha i spokoju, rzuć się jak dziecko w ramiona Jezusa, powierz się całą pełnią ufności Niebieskiemu Oblubieńcowi, a On pewnie poprowadzi cię do portu wiecznego zbawienia.

Bóg niechaj będzie z tobą na każdym miejscu i w każdym czasie; niech będzie z tobą, by panował jako władca absolutny w twoim umyśle i w twoim sercu; niechaj będzie z tobą, byś pozwoliła prowadzić się Jego Duchowi Świętemu we wszystkich swoich uczynkach. W ten sposób będziesz prawdziwą Emmanuelą, czyli Bogiem z nami.

Bóg chce udzielać się twojej duszy, ale ty musisz usunąć wszelką przeszkodę dla działania Pana. Jeżeli będziesz wierna, jeżeli pozwolisz działać naszemu Panu, wszystko będzie dobrze; wszystko będzie Jego dziełem i wkrótce doprowadzi cię do Boskiego zjednoczenia. Nigdy zatem nie opieraj się łasce, a po upadkach nie trwaj w tym stanie lecz ze skruchą pełną miłości rzuć się w ramiona Boga.

Jezus zachęca cię, byś Go kochała. Kochać Jezusa znaczy iść za Nim, naśladować Go, pocieszać. Kochać Jezusa to czynić Jego wolę i jednoczyć się z Nim ze wszystkich sił. Kochać Jezusa to pomagać Mu nieść krzyż, uczestniczyć w Jego dziele odkupienia, zdobywać dusze dla Niego, być gorliwym w wypełnianiu Jego Boskich zamiarów. Kochać Jezusa znaczy spalać i jeszcze raz spalać całe swe życie dla Niego i tylko dla Niego.