Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Ojciec Założyciel

ks. Antonino Celona

 • ur. 13.04.1873 r., Ganzirri, Sycylia – zm. 15.10.1952 r., tamże
 • 21.12.1895 r. – przyjął święcenia kapłańskie
 • 02.02.1918 r. – ufundował w Mesynie nasze Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ
 • 1934 r. – został w niejasnych okolicznościach oddalony od założonego przez siebie Zgromadzenia
 • po opuszczeniu Zgromadzenia przeniósł się do Sanktuarium Maryjnego Montalto
 • Nota biograficzna

  Życie ks. Antonino Celona rozpoczyna 13 kwietnia 1873 r. w Ganzirri (Sycylia). Tam też umiera 15 października 1952 r. Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego i wspomnienie św. Teresy z Avila stają się więc dla ks. Antonino momentami, które w sposób znaczący wpłynęły...

  więcej »
 • Gorliwy kapłan

  Wyświęcony na kapłana 21 grudnia 1895 r., od samego początku swej posługi był gorliwym duszpasterzem i głosicielem Słowa Bożego.

  więcej »
 • Dusza kochająca Eucharystię

  Jak sam mówi o sobie, otrzymał od boga specjalne nabożeństwo dla Najświętszego Sakramentu, z którego zrodziła duchowość wynagradzania. Zapragnął aby szczególny kult Eucharystii stał się fundamentem założonego przez niego Zgromadzenia.

  więcej »
 • Dusza kochająca modlitwę

  Modlił się nieustannie, z wyrazem twarzy zawsze skupionym i jakby pogrążonym w rozmowie z Bogiem. Duch modlitwy rozumiał jako wywyższenie Boga, pokrzepienie w cierpieniu, skuteczny środek do przybliżenia Królestwa Bożego na ziemi.

  więcej »
 • Dusza kochająca Maryję

  Dla ks. Celony pobożność Maryjna była darem Boga. W Maryi widział Wzór do naśladowania i Mistrzynię życia duchowego. Zalecał, aby w modlitwie łączyć się z Nią i wzywać zawsze Jej macierzyńskiej opieki.

  więcej »
 • Dusza wynagradzająca

  Wynagradzanie stało się fundamentem charyzmatu ks. Antonino, charakterystycznym symbolem jego życia i dzieła, które założył, szczytem miłości, która aby wynagrodzić za grzechy świata, przyjmuje zaparcie się siebie i codzienne umieranie sobie wraz z Chrystusem.

  więcej »
 • Założyciel

  02 lutego 1918 r. ufundował w Mesynie Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ, któremu powierzył charyzmat Wynagradzania realizujący się w wymiarze kontemplacyjnym, realizującym się poprzez wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, stanowiącego centrum życia wynagradzającego, oraz w wymiarze czynnym wyrażającym się nade wszystko w katechizowaniu...

  więcej »
 • Mistrz i wzór do naśladowania

  Wpatrując się w postać Ojca Założyciela, czujemy się zapalone żywym pragnieniem świętości, które było dla niego jednoznaczne z przeżywaniem „na serio” powołania do wynagradzania. Ks. Celona głęboko wierzył, że powołanie to dotyczy nie tylko stanu zakonnego...

  więcej »
 • Myśli

  Mamy nadzieję, że wybrany zbiór myśli i uczuć, które przy różnych okazjach podpowiadał swoim duchowym córkom ks. Antonino Celona, będzie dla Ciebie cennym źródłem rad, zdolnym rozbudzić w Tobie pełne miłości zwrócenie uwagi na Pana w małych i wielkich okolicznościach życia codziennego ...

  więcej »
 • Modlitwa za wstawiennictwem ks. Antonino Celony

  Trójco Przenajświętsza,
  Wielbimy Cię i dziękujemy Ci,
  że swemu świętemu Kościołowi dałaś kapłana Antonino Celona,
  ...

  więcej »