Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin
Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Siostry Wynagrodzicielki NSJ Lublin - dni skupienia, rekolekcje

Rodzinny Dom im. Serca Jezusa

Jedna z naszych wychowanek zdała maturę i zaczyna studia uniwersyteckie!

 

Nasze dzieci odnoszą sukcesy i chcą się uczyć!

 

Rodzinny Dom im. Serca JezusaNasz dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, której zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania ośmiorgu dzieciom pozbawionym stale lub okresowo opieki własnej rodziny oraz zaspokojenie ich potrzeb.

 

Jesteśmy placówką niepubliczną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728), współfinansowaną głównie ze środków Gminy Miejskiej Lublin za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Od 2000 r. staramy się realizować nasze cele, zapewniając wychowankom godziwe warunki do tego, by mogli zdrowo wzrastać i rozwijać się w atmosferze zbliżonej do domu rodzinnego, a w przyszłości — odpowiedzialnie podjąć role rodzinne i społeczne.

 

Realizowane przez nas działania obejmują:

 • Rodzinny Dom im. Serca Jezusastworzenie atmosfery miłości, bezpieczeństwa i stabilizacji;
 • zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego, społecznego, moralnego i duchowego;
 • zaspokajanie potrzeb dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, przyjemności i zabawy, kulturalno-rekreacyjnych, wyższych (w tym religijnych);
 • kompensowanie opóźnień, deficytów rozwojowych i szkolnych;
 • łagodzenie i uczenie radzenia sobie ze skutkami straty możliwości wychowania się w rodzinie naturalnej;
 • rozwój zdolności i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości i godności wychowanków;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
 • wychowywanie do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych, społecznie akceptowalnych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, tak aby łagodzić skutki doświadczania cierpienia i separacji oraz zdobywać umiejętności współżycia i współpracy z innymi;
 • wzmacnianie trwałych i pozytywnych związków dziecka z rówieśnikami i dorosłymi;
 • wzmacnianie więzi między dzieckiem a jego rodzicami.

 

Dyrektor Rodzinnego Domu im. Serca Jezusa

Dyrektor Rodzinnego Domu im. Serca Jezusa - s.Ania

s. Ania, tel. 81 527 70 70, e-mail: rodzinnydomsj@gmail.com

 

Ofiary można przekazywać na konto:
PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Nr konta bankowego - darowizny