Wyszukiwarka

Straż Honorowa

Jest to stowarzyszenie, którego celem jest, jak pisał Ociec Założyciel, „wynagradzać wszystkie obrazy i zniewagi, które się nieustannie czyni przeciw Najukochańszemu Majestatowi naszego Pana oraz upraszać łaski dla wszystkich potrzebujących dusz”. Strażnik/-czka, podobnie jak Maryja i wraz z Nią, „uwielbia Pana” i zaprasza wszystkie stworzenia do nieustannego chwalenia Go oraz do jedności w harmonii z całym stworzeniem (Ojciec Założyciel).

Przynależność do Stowarzyszenia zakłada:

  • Zapisanie się oraz wypełnienie formularza.
  • Poświęcenie raz w miesiącu godziny na Adorację Eucharystyczną (dzień oraz godzina pozostają do wyboru).
  • Wzrastanie w pobożność do Najświętszego Serca Jezusa, czcząc w sposób szczególny pierwszy piątek miesiąca.
  • Przemianę codziennych modlitw, pracy, cierpień i radości życia w akty miłości i wynagrodzenia.
  • Zaangażowanie w propagowanie i rozwój Stowarzyszenia w swoim otoczeniu. Ten punkt zakłada podjęcie inicjatywy „Jeden/-na Strażnik/-czka + jeden nowy”.

W tym celu każda osoba (członek stowarzyszenia) odprawia raz w miesiącu godzinę Eucharystycznej Adoracji w duchu wygradzania, najlepiej w kościele, przed Najświętszym Sakramentem. Dzień i godzina pozostaje w decyzji członka Stowarzyszenia.

Straż Honorowa

Już od początków organizacji Dzieła Wynagradzania podjętego przez naszego Ojca Założyciela obejmowało ono żywą współpracę osób konsekrowanych i świeckich. Obok rodzącego się zgromadzenia zakonnego powstało więc świeckie stowarzyszenie wynagradzające „Straż Honorowa” („Sentinella di Corte”). Najprężniej działa na terenie Włoch, lecz jest również obecne w Polsce.

Podziel się ze znajomymi