Straż Honorowa

Jest to stowarzyszenie, którego celem jest, jak pisał Ociec Założyciel, „wynagradzać wszystkie obrazy i zniewagi, które się nieustannie czyni przeciw Najukochańszemu Majestatowi naszego Pana oraz upraszać łaski dla wszystkich potrzebujących dusz”. Strażnik/-czka, podobnie jak Maryja i wraz z Nią, „uwielbia Pana” i zaprasza wszystkie stworzenia do nieustannego chwalenia Go oraz do jedności w harmonii z całym stworzeniem (Ojciec Założyciel).

Przynależność do Stowarzyszenia zakłada:

  • Zapisanie się oraz wypełnienie formularza.
  • Poświęcenie raz w miesiącu godziny na Adorację Eucharystyczną (dzień oraz godzina pozostają do wyboru).
  • Wzrastanie w pobożność do Najświętszego Serca Jezusa, czcząc w sposób szczególny pierwszy piątek miesiąca.
  • Przemianę codziennych modlitw, pracy, cierpień i radości życia w akty miłości i wynagrodzenia.
  • Zaangażowanie w propagowanie i rozwój Stowarzyszenia w swoim otoczeniu. Ten punkt zakłada podjęcie inicjatywy „Jeden/-na Strażnik/-czka + jeden nowy”.

W tym celu każda osoba (członek stowarzyszenia) odprawia raz w miesiącu godzinę Eucharystycznej Adoracji w duchu wygradzania, najlepiej w kościele, przed Najświętszym Sakramentem. Dzień i godzina pozostaje w decyzji członka Stowarzyszenia.

Godziny adoracji:
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-24:0024:00-01:0001:00-02:0002:00-03:0003:00-04:0004:00-05:0005:00-06:0006:00-07:0007:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00

Straż Honorowa

Już od początków organizacji Dzieła Wynagradzania podjętego przez naszego Ojca Założyciela obejmowało ono żywą współpracę osób konsekrowanych i świeckich. Obok rodzącego się zgromadzenia zakonnego powstało więc świeckie stowarzyszenie wynagradzające „Straż Honorowa” („Sentinella di Corte”). Najprężniej działa na terenie Włoch, lecz jest również obecne w Polsce.