KIM JESTEŚMY – NASZA HISTORIA

Jesteśmy Zgromadzeniem Zakonnym pochodzącym z Włoch.

Nasza misja w Polsce trwa od 1995 r. Charakterystyką naszego Zgromadzenia jest DUCHOWOŚĆ WYNAGRADZANIA. Stąd też Zgromadzenie bierze swoją nazwę od wynagradzania dokonywanego przez Jezusa Kapłana, który ofiaruje się Ojcu i realizuje plan zbawienia. Stąd też, każda z nas, powołana została do bycia „odbiciem i odtworzeniem tego oddania się, które Jezus uczynił Ojcu z samego siebie”. (ks. A. Celona)

Nasz cel jest taki sam jak cel Kościoła – realizować Dzieło Odkupienia Pana naszego Jezusa Chrystusa dokonane przez Jego Śmierć i Zmartwychwstanie dla zbawienia świata. Wspólnotę w Polsce tworzą: siostra Łucja, siostra Ania i postulantka Kasia.

KIM JESTEŚMY

Czujemy się szczęśliwe, że zostałyśmy powołane i konsekrowane, by odnawiać dzisiaj w Kościele i świecie hymn chwały, miłości, ofiary i wynagradzania względem Boga nade wszystko umiłowanego i względem naszych braci, których kochamy z czułością Chrystusowego Serca.

Jesteśmy kobietami powołanymi i konsekrowanymi Bogu, które oddały swoje życie, by służyć wielkiemu ideałowi, jaki przekazał nam Ojciec Założyciel.

Centrum naszego życia stanowi Eucharystia, która – jak uczył Założyciel – jest słońcem, oświecającym wszystko, stając się dla chrześcijan źródłem mocy i szkołą miłości, a dla każdej z nas szkołą ofiary z siebie dla chwały Bożej i zbawienia dusz.
Zafascynowane i pociągnięte tym ideałem, za przykładem Maryi, pragniemy przeżywać naszą konsekrację Bogu w duchu ofiarnej służby, w cichości i miłości.
Każda z nas „w łasce jedności między kontemplacją i działaniem” pozwala się przeniknąć uczuciom Serca Chrystusowego, podzielając intencje, które Go skłoniły, by wcielić się i ofiarować Ojcu, i uczestniczyć tym samym w posłuszeństwie Jezusa, który „ofiarował sam siebie za życie świata”.
W duchu wynagradzania, w sercu Kościoła, naszej Matki, żyjemy i pracujemy, aby wychwalać Boga wraz ze wszystkimi stworzeniami.

„Ziarno padło za żyzną ziemię…”

Nasza historia zaczęła się  02 lutego 1918 r. w Mesynie (Sycylia) od pewnego włoskiego Kapłana, Antoniego Celony, który czytając „znaki czasów” (trzęsienie ziemi z 1908 r., które zniszczyło zupełnie Mesynę) odkrył potrzebę i ważność charyzmatu wynagradzania.

Wynagrodzenie – nasze życie i służba

Nasza działalność jest inspirowana i wspomagana przez wewnętrzną gotowość pomagania ludziom w odnajdywaniu drogi pokoju z Bogiem oraz drogi prawdy, sprawiedliwości i  solidarności w życiu społecznym.

Czcigodny Sługa Boży Antonino Celona

Wpatrując się w postać Ojca Założyciela, czujemy się zapalone żywym pragnieniem świętości, które było dla niego jednoznaczne z przeżywaniem „na serio” powołania do wynagradzania.

s. M. Alfonsa Bruno od Dzieciątka Jezus

Pamięć o s. Alfonsie jest ciągle żywa, że podziw dla jej osoby i branie z niej wzoru zdaje się narastać. Jej szczątki doczesne zostają przeniesione do Kościoła Jezusa Eucharystycznego przy Domu Generalnym w Mesynie.

Nasza działalność na czterech kontynentach

Siostry do Polski przybyły w 1995 r., aby uczyć się języka. 30 listopada 1997 r. zamieszkały w Lublinie. W 2000 r. otworzyły w tym mieście Rodzinny Dom Dziecka im. Serca Jezusa.

Siostry w Polsce

Jesteśmy Zgromadzeniem Zakonnym pochodzącym z Włoch. Nasza misja w Polsce trwa od 1995 r. Charakterystyką naszego Zgromadzenia jest DUCHOWOŚĆ WYNAGRADZANIA.

Napisali o nas

(…) Są przykładem, jak Pan Bóg wchodzi w ludzkie życie – mówił ks. Antoni Socha. Byłem świadkiem wielu cudów, jakie zdarzają się w tym domu. (…)