Wyszukiwarka

Historia Zgromadzenia

„Ziarno padło za żyzną ziemię…” (Ojciec Założyciel)

Nasza historia zaczęła się  02 lutego 1918 r. w Mesynie (Sycylia) od pewnego włoskiego Kapłana, Antoniego Celony, który czytając „znaki czasów” (trzęsienie ziemi z 1908 r., które zniszczyło zupełnie Mesynę) odkrył potrzebę i ważność charyzmatu wynagradzania.

Wczuwając się w tajemnice przebitego Serca Jezusa i w Jego zbawczą misję oraz będąc duszpasterzem mocno zaangażowanym w swoją służbę, czuł wewnętrzne przynaglenie, by dążyć do odnowy nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej człowieka.
Intuicja Ojca Założyciela rodziła się w klimacie przesłania z Paray le Monial i umocniona została objawieniami w Fatimie, gdzie Matka Boża wzywała do nawrócenia i wynagradzania.
Jako człowiek bardzo pokorny, zdawał sobie sprawę, że będzie potrzebował „wielu serc”, które poniosą ideał życia poświęconego Bogu i drugiemu człowiekowi. Powołał więc do życia Zgromadzenie, którego głównym celem miało być prowadzenie społeczeństwa do zbawienia stosownie do wymagań chwili. Złączyła sie z nim w charyzmatycznej łasce Marianna Palermo, która w syntonii ducha i ideału, stała sie pierwszą Matką nowo rodzącej się rodziny zakonnej, przyswajając sobie w codziennym doświadczeniu duchowość zjednoczenia z Chrystusem w Jego misji wynagradzania. Początkowo siostry zamieszkały przy ul św. Sebastiana w Mesynie, gdzie 2 lutego 1918 r. pierwsze z nich złożyły śluby Panu. 2 lipca 1920 r. wspólnota przeniosła sie do nowego domu przy ul. Św. Urszuli, który od tej pory stał się naszym Domem Generalnym.
Uwierzytelnieniem prawdziwości otrzymanej przez ks. Celonę misji było ogłoszenie przez Piusa XI Encykliki „Miserentissimus Redemptor”, która stała się „wielką kartą” naszego Zgromadzenia.
Kolejną ważnym dla nas wydarzeniem była data 17 październik 1935 roku, kiedy to Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawach diecezjalnych przez ówczesnego biskupa Mesyny, Angelo Paino, by 10 maja 1941 roku otrzymać z rąk Papieża Piusa XII swoje „Decretum Laudis” – zatwierdzenie na prawie papieskim. 23 kwietnia 1951 r. ostatecznie zatwierdzono naszą Regułę Życia.

Droga do założenia Zgromadzenia – najważniejsze daty

8 września 1917 – Ustne zatwierdzenie  projektu Zgromadzenia ( bp L. D’Arrigo)….
2 lutego 1918 – Założenie Zgromadzenia – ul. S. Sebastiana 88…
19 czerwca 1918 – pierwsza grupa postulantek…
28 września 1919 – pierwsza grupa nowicjuszek…
21 listopada 1920 – pierwsze nowicjuszki składają pierwsze śluby zakonne…
17 października 1935 – Zatwierdzenie  diecezjalne Zgromadzenia (bp Angelo Paino)
5-6 czerwca 1936 – Zebranie  pierwszej Kapituły Generalnej…
10 maja 1941 – Aprobata papieska – „Dekret pochwalny” (pap. Pius XII).
23 kwietnia 1951 – Ostateczne zatwierdzenie konstytucji…
8 grudnia 1983 – Rewizja i zatwierdzenie  „Naszej Reguły Życia”


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/wynagrod/domains/wynagrodzicielkinsj.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 177

Nasze Matki Generalne

s. Serafina Palermo (IT)

s. Diletta Gazzara (IT)

s. Antonella Gulino (IT)

s. Natalicia Maria de Sousa (BR)

s. Chiara (IT)

 Habit – jak zmieniał się na przestrzeni lat

Dziś:

Polska, Włochy, USA: biały habit (jasny kremowy), na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi po lewej stronie przypięty znak zgromadzenia z wizerunkiem Serca Jezusa, godzinami adoracji i zawołaniem Zgromadzenia: Magnificate Dominum Mecum
Afryka, Brazylia: habit biały (jasny kremowy) i welon biały

Habit Dawniej:

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/wynagrod/domains/wynagrodzicielkinsj.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 177

Podziel się ze znajomymi