Kim jesteśmy

Jesteśmy kobietami powołanymi i konsekrowanymi Bogu, które oddały swoje życie, by służyć wielkiemu ideałowi, jaki przekazał nam Ojciec Założyciel.

Centrum naszego życia stanowi Eucharystia, która – jak uczył Założyciel – jest słońcem, oświecającym wszystko, stając się dla chrześcijan źródłem mocy i szkołą miłości, a dla każdej z nas szkołą ofiary z siebie dla chwały Bożej i zbawienia dusz.
Zafascynowane i pociągnięte tym ideałem, za przykładem Maryi, pragniemy przeżywać naszą konsekrację Bogu w duchu ofiarnej służby, w cichości i miłości.
Każda z nas „w łasce jedności między kontemplacją i działaniem” pozwala się przeniknąć uczuciom Serca Chrystusowego, podzielając intencje, które Go skłoniły, by wcielić się i ofiarować Ojcu, i uczestniczyć tym samym w posłuszeństwie Jezusa, który „ofiarował sam siebie za życie świata”.
W duchu wynagradzania, w sercu Kościoła, naszej Matki, żyjemy i pracujemy, aby wychwalać Boga wraz ze wszystkimi stworzeniami.

Czujemy się szczęśliwe, że zostałyśmy powołane i konsekrowane, by odnawiać dzisiaj w Kościele i świecie hymn chwały, miłości, ofiary i wynagradzania względem Boga nade wszystko umiłowanego i względem naszych braci, których kochamy z czułością Chrystusowego Serca.