Wyszukiwarka

NASZA MISJA I DZIAŁANIA

NASZA MISJA

„Służebnica Wynagrodzicielka powinna mieć duszę przesiąkniętą modlitwą, a w swoich działaniach winna wyrażać i powtarzać w sobie życie Jezusa, Pierwszego Wynagrodziciela.”

(z listów Ojca Założyciela)

 

Charyzmat Wynagradzania zakłada działalność zarówno na polu kontemplacyjnym, jak i czynnym. Przy czym to z modlitwy kontemplacyjnej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu biorą swój początek wszystkie inne nasze aktywności, w tym również apostolskie i ewangelizacyjne.

Rodzinny dom dziecka

Nasz dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, której zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania ośmiorgu dzieciom pozbawionym stale lub okresowo opieki własnej rodziny oraz zaspokojenie ich potrzeb.

To główna forma realizacji naszego powołania wynagradzającego w Polsce pełniona w duchu adoracji i posługi miłości najbardziej potrzebującym. Wynagradzamy MIŁOŚCIĄ, tzn. opieką i troską wobec dzieci, które z różnych przyczyn nie mogły zaznać jej we własnym domu. Staramy się zapewnić im nie tylko warunki bytowe i materialne, by mogły wzrastać i rozwijać się, ale także stworzyć przyjazne środowisko, w którym będą czuły się ważne, wartościowe, kochane przez Boga i ludzi, do którego będą mogły wracać, jak do własnych korzeni.
Bóg służy się nami by „chronić sieroty” i „gotować dom dla opuszczonych” (Ps 68). Jakkolwiek nie jesteśmy w stanie zastąpić miłości rodziców, staramy się prowadzić i towarzyszyć naszym dzieciom, jak je zwykłyśmy nazywać, z całą czułością i oddaniem, troszcząc się o ich integralny rozwój. Towarzyszymy im w codzienności życia, dzieląc ich radości i smutki: pierwsze uśmiechy, wypowiedziane słowa, kroki, pierwsze czytanki, litery i zadania, którym trzeba sprostać. Razem z nimi stawiamy sobie także trudne pytania o przeszłość, dorastanie, przyszłość, wiarę… szukając wspólnie odpowiedzi na nie i przygotowując je do dojrzałego życia społecznego i chrześcijańskiego.
I tak, zgodnie z nauką Ojca Założyciela, staramy się pielęgnować powierzone nam dzieci z „roztropną miłością”, ucząc je, że są „przedmiotem nieskończonej miłości Boga, który wobec każdego ma swoje plany dobroci i miłosierdzia”. Czytaj więcej >


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/wynagrod/domains/wynagrodzicielkinsj.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 177

Spotkania formacyjne i rekolekcje dla młodzieży

„Świat nie kocha Jezusa, pisał ks. Celona, bo Go nie zna…”. Wrażliwe na te słowa włączamy się czynnie w ewangelizację młodzieży poprzez różne akcje ewangelizacyjno-formacyjne, w tym cykliczne spotkania formacyjne „Młodzi w drodze…”, podczas których staramy się przybliżyć osobę Jezusa i Jego nauczanie.
Rozumiejąc sprawy i trudności, jakimi żyją dziś młodzi, staramy się „zmierzyć” z tym, co często budzi lęk i niepokój w sercach młodych. Dlatego też poprzez medytację Słowa Bożego, konferencje, Adoracje Eucharystyczne i warsztaty psychologiczne, odkrywamy znaczenie i wartość życia Ewangelią, w niej szukając odpowiedzi na pytania o sens życia, miłości, cierpienia… Wpatrując się w Serce Jezusa, przebite włócznią, razem z młodzieżą staramy się odczytywać znaki Bożej miłości w życiu każdego z nas, a poprzez sakrament pokuty i żywe uczestnictwo w Eucharystii umacniać naszą wiarę, nadzieję i miłość, by stać się świadkami i apostołami Tego, który „do końca nas umiłował” (por. J 13,1). Dodatkowe informacje i terminy spotkań.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/wynagrod/domains/wynagrodzicielkinsj.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 177

Straż Honorowa

Już od początków organizacji Dzieła Wynagradzania podjętego przez naszego Ojca Założyciela obejmowało ono żywą współpracę osób konsekrowanych i świeckich. Obok rodzącego się zgromadzenia zakonnego powstało więc świeckie stowarzyszenie wynagradzające „Straż Honorowa” („Sentinella di Corte”). Najprężniej działa na terenie Włoch, lecz jest również obecne w Polsce.

Zobacz informacje na temat przynależności do Stowarzyszenia.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/wynagrod/domains/wynagrodzicielkinsj.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 177

Adoracja z rozważaniami

24 GODZINNE ROZWAŻANIA MĘKI PAŃSKIEJ. Teksty rozważań kontemplacyjnych zostały napisane przez naszego Ojca Założyciela ks. Antonino Celonę.

„Najwięcej mi się podobasz, kiedy rozważasz moją bolesną mękę; łącz swoje małe cierpienia z moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed moim majestatem.” (Dz. 1512) Przejdź do rozważań z wybranej przez siebie godziny!

Podziel się ze znajomymi