Dni skupienia i rekolekcje

Dni skupienia

Jest to propozycja cyklicznych dni skupienia dla wszystkich, którzy pragną budować swoje życie na Skale — Jezusie Chrystusie. Jeśli i Ty jesteś jednym/ą z nich, zapoznaj się z naszymi propozycjami i wybierz coś dla siebie. Zapraszamy!

 

AKTUALNE TERMINY SPOTKAŃ dostępne są w dziale „aktualności” > Rekolekcje / Dni Skupienia

Zapisywać się można mailowo
siostra.ania@wynagrodzicielkinsj.pl lub telefonicznie 606 397 960 (s. Ania)

Liczba miejsc ograniczona! Ofiara dobrowolna.

Spotkania formacyjne i rekolekcje dla młodzieży

„Świat nie kocha Jezusa, pisał ks. Celona, bo Go nie zna…”. Wrażliwe na te słowa włączamy się czynnie w ewangelizację młodzieży poprzez różne akcje ewangelizacyjno-formacyjne, w tym cykliczne spotkania formacyjne „Młodzi w drodze…”, podczas których staramy się przybliżyć osobę Jezusa i Jego nauczanie.
Rozumiejąc sprawy i trudności, jakimi żyją dziś młodzi, staramy się „zmierzyć” z tym, co często budzi lęk i niepokój w sercach młodych. Dlatego też poprzez medytację Słowa Bożego, konferencje, Adoracje Eucharystyczne i warsztaty psychologiczne, odkrywamy znaczenie i wartość życia Ewangelią, w niej szukając odpowiedzi na pytania o sens życia, miłości, cierpienia… Wpatrując się w Serce Jezusa, przebite włócznią, razem z młodzieżą staramy się odczytywać znaki Bożej miłości w życiu każdego z nas, a poprzez sakrament pokuty i żywe uczestnictwo w Eucharystii umacniać naszą wiarę, nadzieję i miłość, by stać się świadkami i apostołami Tego, który „do końca nas umiłował” (por. J 13,1).